Onze missie en visie

Onze Missie

Onze missie is het bieden van voldoende en gevarieerde beschutte werkplekken binnen en buiten ons bedrijf voor iedere burger in de gemeente Groningen die hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast zien wij het als onze missie om onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in de (opnieuw) eerste stap naar werk of praktijkleren en te stimuleren in het zetten van een vervolgstap. Dat doen wij door het aanbieden van ontwikkeltrajecten.

Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de bevordering van de arbeidsparticipatie en daarmee aan meer financiële onafhankelijkheid en verminderde zorgbehoefte van burgers. We zijn op deze manier tevens de schakel tussen werk en zorg, tussen Participatiewet en WMO. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen die bij ons werkt of in traject is op een passende plek terecht komt.

Onze Visie

individuele ontwikkeling en doorlopende lijnen

In onze visie staat individuele ontwikkeling voorop. Om dit te stimuleren is het bieden van maatwerk erg belangrijk. Ontwikkeling van vaardigheden vindt bij ons vooral plaats in de praktijk: door middel van werk. Hiernaast bieden wij ook nog diverse vaardigheidstrainingen, vaak in samenwerking met externe partners.

Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen die bij ons werkt of in traject is uiteindelijk op de juiste plek terecht komt. Daarom zorgen wij voor doorlopende lijnen. Pas als iemand op de juiste plek is geland laten we hem of haar weer los. We werken veel samen met diverse organisaties, instellingen, (sociale) ondernemingen en de directies Werk en Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen. Op deze wijze proberen we zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de vele voorzieningen die er zijn binnen de gemeente Groningen.

Niet iedereen die bij ons binnenkomt wil of kan bij ons werken, maar we kunnen wel iedereen die dat wil een stap verder helpen!