Disclaimer

Informatie op de website

Iederz streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat iederz niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie, noch voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iederz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van iederz zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat iederz daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. De inhoud gebruiken? Neem dan contact op.

E-mail

Iederz garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met iederz te corresponderen, accepteert de zender het risico. Iederz behandelt verstrekte persoons- of adresgegevens als vertrouwelijk en verwerkt deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitsluitend voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Voor meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens, zie de privacyverklaring van de gemeente Groningen.

E-mailgedragslijn

Wanneer er per e-mail of met behulp van het webformulier gereageerd wordt, zal dit worden behandeld conform de e-mailgedragslijn. In webformulieren streeft iederz naar zo weinig mogelijk gegevens verplicht in te vullen gegevens.