Gedetacheerd bij andere werkgevers

We hebben beschut werk zowel binnen als buiten ons bedrijf. Veel van onze medewerkers werken binnen ons bedrijf, maar nog meer zijn er gedetacheerd: zij zijn in dienst bij iederz maar werken bij een ander bedrijf of organisatie. Zij werken in onder andere de groenvoorziening, de catering, de schoonmaak of de postbezorging. Diverse bedrijven maken gebruik van de diensten van onze gedetacheerde medewerkers. Consulenten van de Directie Werk van de gemeente Groningen ondersteunen zowel de gedetacheerde medewerker als de werkgever om het dienstverband tot een succes te maken.

Voor mensen die na 2015 in dienst zijn gekomen en de indicatie ‘nieuw beschut’ hebben gekregen, geldt dat zij niet gedetacheerd worden maar in dienst komen van de werkgever. Ook in deze situatie is er begeleiding aanwezig van consulenten van de Directie Werk.

Zelfstandig taken uitvoeren

Als gedetacheerde medewerker heb je de vaardigheden om zelfstandig bij een werkgever jouw taken uit te voeren. Dat je dit kunt is een belangrijke voorwaarde om gedetacheerd te worden. De consulenten van de Directie Werk bepalen of jij in aanmerking komt om gedetacheerd te worden.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft contacten met diverse bedrijven. We zijn voortdurend in gesprek over nieuwe werkplekken. Werkgevers die onze medewerkers in dienst nemen kunnen van verschillende financiële regelingen gebruik maken. Belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om een aangepaste werkplek met voldoende begeleiding. Is dat het geval dan zorgen we voor goede begeleiding rondom de plaatsing en kijken we regelmatig samen met de werkgever hoe het gaat.