Samenwerkingspartners

Om onze missie en onze visie goed vorm te kunnen geven, werken wij op diverse gebieden samen met verschillende organisaties. Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingen.

Heeft u ideeën over hoe u met ons zou willen samenwerken? Neem dan vooral contact met ons op. Hieronder staan enkele voorbeelden van onze samenwerkingsrelaties.

Samenwerking met arbeidsmatige dagbesteding

Onze visie begint bij de (arbeidsmatige) dagbesteding. Wij hebben daarom het Instroomportaal opgericht (linkje) waar we arbeidsmatige dagbesteding aanbieden. In samenwerking met de WIJ-teams en diverse zorginstellingen zoals de hoofdaanbieders van het Gebiedsgerichte Ondersteuningsnetwerk (GON) bekijken wij welke inwoners de stap kunnen zetten naar (beschut) werk.

Samenwerking met het Onderwijs

We werken samen met diverse onderwijsinstellingen zoals de Noorderpoort en het Alfacollege. Samen bieden we geïntegreerde werk-taaltrajecten aan voor nieuwkomers. Tevens hebben we de verbinding gelegd met het praktijkleren. Werknemers en deelnemers die bij ons in traject zitten kunnen via ons een praktijkverklaring behalen (linkje). Met verschillende ProVSO-scholen in de stad hebben we samenwerkingsafspraken op het gebied van individuele -en groepsstages.

Samenwerking met sociale activering en re-integratie

Ook op het gebied van sociale activering en re-integratie werken wij samen met de Directies Werk en Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Groningen en Thuisin050, naast diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn. In dit kader kan voor korte of langere tijd gebruik worden gemaakt van onze ontwikkeltrajecten.

Samenwerking met werken na detentie

Met een aantal justitiële instellingen geven wij invulling aan het werken na detentie. Wanneer gedetineerden hun straf bijna hebben uitgezeten, start het traject om weer actief te worden in de maatschappij. Wij willen hen graag daarbij ondersteunen op het werkdeel. We werken dan ook nauw samen om dit traject samen vorm te geven.

 

Samenwerking met productontwikkeling

Naast het uitvoeren van opdrachten op het gebied van inpakken, montage en assemblage voor diverse partijen denken wij ook graag mee over de meest optimale manier van produceren. In overleg kunnen wij vele verschillende opdrachten oppakken. Mocht toch blijken dat wij niet de juiste expertise of materialen beschikbaar hebben, kunnen wij u in contact brengen met een andere partij die u verder kan helpen.

Samenwerking met (sociale) ondernemingen

In het kader van een meer gedifferentieerd aanbod aan stages en werkplekken zoeken we de samenwerking met (sociale) ondernemingen. Naast dat een groot aantal van onze medewerkers gedetacheerd is bij andere werkgevers, hebben wij ook stageplekken bij een groot aantal ondernemingen. Deze stageplekken zijn bedoelt voor de mensen die bij ons ontwikkeltrajecten volgen.