Wij zijn een netwerkorganisatie

Om onze missie en onze visie goed vorm te kunnen geven, werken wij samen met verschillende organisaties. Wij maken zo veel mogelijk gebruik van de kennis en expertise die al aanwezig is in de gemeente en hebben onder andere samenwerking op de volgende thema’s:

Arbeidsmatige dagbesteding

Onze visie begint bij de (arbeidsmatige) dagbesteding. Wij hebben daarom het Instroomportaal opgericht (linkje) waar we arbeidsmatige dagbesteding aanbieden. In samenwerking met de WIJteams en diverse zorginstellingen (zoals de hoofdaanbieders van het Gebiedsgerichte ondersteuningsnetwerk/ GON) bekijken wij welke inwoners de stap kunnen zetten naar (beschut) werk.

 

Onderwijs

We werken samen met diverse onderwijsinstellingen zoals de Noorderpoort en het Alfacollege. Samen bieden we geïntegreerde werk-taaltrajecten aan voor nieuwkomers. We hebben verbinding met het praktijkleren. Werknemers en deelnemers die bij ons in traject zitten kunnen via ons een praktijkverklaring behalen. Met verschillende ProVSO-scholen in de stad hebben we samenwerkingsafspraken op het gebied van individuele -en groepsstages.

 

Samenwerking binnen de gemeente

In het kader van sociale activering, arbeidsmatige dagbesteding en re-integratie kan gebruik worden gemaakt van onze ontwikkeltrajecten. Vanuit die invalshoek zorgen we voor de verbinding met de directies Werk en Maatschappelijke Ontwikkeling en werken we samen met consulenten, jobcoaches en jongerencoaches, alsmede met het team Thuisin050. In het kader van een meer gedifferentieerd aanbod aan stages en werkplekken zoeken we daarnaast de samenwerking met (sociale) ondernemingen. Ook werken we samen met Justitie en Verslavingszorg in het kader van re-socialisering.

Samenwerken met iederz

Om te zorgen dat iedereen op zijn plek is, werkt iederz steeds meer samen met onderwijsinstellingen, sociale ondernemingen, reguliere werkgevers en zorginstellingen. Wilt u meer weten over samenwerken met iederz? Neem dan contact met ons op!