Tien statushouders aan de slag bij de gemeente Groningen

Geplaatst op: 1 oktober 2020

Per 1 september starten tien statushouders aan een nieuw traject bij de gemeente Groningen. Het gaat om een ontwikkeltraject van een half jaar, met behoud van uitkering. Het uiteindelijke doel is om de statushouders te laten doorstromen richting regulier werk. De deelnemende statushouders zijn geselecteerd door Thuisin050, doorlopen via het instroomportaal van iederz een voorbereidend traject en doen uiteindelijk werkervaring op bij Stadsbeheer.

Bij Stadsbeheer verrichten de deelnemers al naar gelang hun vaardigheden en belangstelling werkzaamheden bij het magazijn, de technische dienst, de groenvoorziening, het timmerbedrijf, in de afvalverwerking of bij de verkeersploeg.

Mooie samenwerking’
Cees van Bleek, is als afdelingshoofd Stadsbeheer betrokken geweest bij de voorbereiding van het project om statushouders werkervaring op te laten doen. “Het was een mooie samenwerking met collega’s van drie directies: Werk (Thuisin050), iederz (instroomportaal) en Stadsbeheer. We gaan dus van start met 10 statushouders om ze via het instroomportaal te laten stagelopen op diverse werkzaamheden bij Stadsbeheer. Op die manier kunnen ze werkervaring opdoen en mogelijk doorstromen naar een reguliere baan.”

Kansen
Wethouder Werk Carine Bloemhoff geeft aan dat het college het belangrijk vindt dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren. “Veel statushouders ervaren, om diverse redenen, deze afstand tot werk. De gemeente wil ook binnen haar eigen organisatie deze doelgroep kansen bieden. Dat gaat nu middels dit traject plaatsvinden en dat vind ik een mooie en noodzakelijke ontwikkeling.”

Doorstromen naar regulier werk
Het traject bouwt in fases op naar een werkweek van 40 uur. Dat is ​inclusief drie dagdelen inburgering die de statushouders volgen. Om aan te tonen dat de deelnemers daadwerkelijk vaardigheden hebben opgedaan, gaan zij op hun werkplek bij Stadsbeheer een praktijkverklaring halen. Na een half jaar wordt bekeken of de deelnemers kunnen doorstromen naar regulier werk.

Integratie
“Voor een goede integratie is maatwerk nodig”, zegt wethouder Integratie en Emancipatie Glimina Chakor. “Werk speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is het van belang dat de kansen voor statushouders op de arbeidsmarkt worden vergroot. Dit traject draagt daar aan bij, en daar ben ik blij mee.”

Timmerafdeling
Asad Bahramsari is één van de tien statushouders die bij de gemeente aan de slag gaat. Hij is blij dat de gemeente deze kans biedt en is benieuwd hoe het hem gaat bevallen. “Ik vind het fijn eerst wat ervaring op te doen bij Iederz en dan daadwerkelijk aan de slag te gaan bij Stadsbeheer. Ik zie mezelf wel werken bij de hout/timmerafdeling. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in.”

Werkprogramma
Het ontwikkeltraject is een onderdeel van het Werkprogramma. Het Werkprogramma is een concrete set aan maatregelen die onnodige instroom in de bijstand en onnodig langdurig gebruik van de bijstand wil voorkomen. Het Werkprogramma heeft als doel om extra bijstandsgerechtigden te activeren naar duurzame arbeid in de periode 2020-2022.​