“Mensen verder helpen geeft voldoening”

Geplaatst op: 5 november 2020

Het instroomportaal van iederz zou beter ‘doorstroomportaal’ kunnen heten. Want in het tweejarig bestaan zijn er al 100 mensen doorgestroomd naar werk of opleiding. Op dit moment begeleidt het instroomportaal 40 deelnemers, waaronder 10 statushouders. In oktober is een tweede groep statushouders gestart. “We zorgen ervoor dat ze zoveel mogelijk mixen.”

Theo van der Molen is ontwikkelcoach bij het instroomportaal. “Je kunt het zien als een voorportaal naar werk”, vertelt hij. “Voor veel mensen bleek de stap van ‘niks’ naar werk of een opleiding te groot. Daarom komen ze eerst naar het instroomportaal. Ze beginnen vaak met twee dagdelen en leren hier een werkritme opbouwen, op tijd komen, afspraken nakomen, communiceren met collega’s, dat soort dingen.”

Nieuwe werkplek
“En ook als bepaalde zaken niet haalbaar zijn, dan het is beter dat ze daar hier achter komen, en niet al op een werkplek of opleiding”, vult Mark aan. Hij creëert een netwerk rond het instroomportaal en onderhoudt alle externe contacten. “Zo krijgen wij een beeld van iemand en kunnen dat overdragen aan de opleiding die iemand begint, of een nieuwe werkplek.”

Participatie
De deelnemers stromen op verschillende manieren binnen. Ze worden bijvoorbeeld aangedragen door een ‘coach meedoen’, die mensen die langdurig thuiszitten motiveert tot participatie. Ook stromen deelnemers in vanuit het Gebiedsondersteunend Netwerk (GON), Kansen in Kaart, het team dat banen met loonkostensubsidie regelt en vanuit beschermd wonen. “Wij proberen iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt een stapje verder te helpen, dat is echt maatwerk” zegt Mark (rechts op de foto).

Verantwoordelijk
“Deelnemers leren hier: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?” zegt Theo. “Ons uitgangpunt is wel dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ze hóeven hier niet te zijn. Heeft iemand een leuke stageplek op het oog? Als hij of zij daar echt in wil investeren, helpen wij dit doel te realiseren.”

School
Deelnemers zitten minimaal 6 weken tot maximaal een jaar in het instroomportaal. Vervolgens zijn er 3 smaken, legt Theo uit: ze stromen door naar werk met loonkostensubsidie of een reguliere baan. “De derde mogelijkheid: ze gaan weer naar school. Ze volgen een MBO entree opleiding, en gaan dan bijvoorbeeld aan de slag in een wijkgilde, om wijkbewoners te helpen.” De afgelopen 2 jaar zijn op deze manier 100 mensen doorgestroomd.

Statushouders
Op dit moment begeleidt het Instroomportaal 40 deelnemers. Tien daarvan zijn statushouders, zij gaan op korte termijn stage lopen bij Stadsbeheer. “Een accountmanager brengt tijdens deze stage hun mogelijkheden in kaart, en zij halen hierbij ook een praktijkverklaring”, vertelt Mark. “Twee van deze groep krijgen een jaarcontract bij de gemeente, dat heeft de wethouder beloofd, en twee zijn al aan het solliciteren op een reguliere baan. Daar begeleiden we ze in. We maken dan een plan van aanpak: wat heb je nodig? Hierin werken we bijvoorbeeld samen met het Centrum naar Werk. We zoeken op alle vlakken zoveel mogelijk samenwerking binnen de gemeente.”

Mixen
“Taal is de grootste barrière voor deze groep”, vult Theo aan. “Het is belangrijk dat ze Nederlands leren. Wij letten daar ook op. Het is logisch dat je naast landgenoten gaat zitten, vooral in het begin. Maar we zorgen ervoor dat ze zoveel mogelijk mixen.”

Techniek, zorg of groen
In oktober komt er een nieuwe, jongere, groep statushouders. Deze start ’s ochtend aan het Alfa-College, en komt ’s middags naar het instroomportaal. “En dan kijken we of ze kunnen doorstromen naar MBO 1 of 2 opleidingen, zoals techniek, zorg of groen. Dit geldt maar voor een klein deel van de groep”, zegt Theo. “MBO 3 of 4 is vaak te hoog gegrepen. Je moet niet vergeten: wij gaan gemiddeld 16 jaar naar school. Zij hebben vaak weinig scholing gehad en op dat gebied een achterstand.”

Bewuste stap
Het instroomportaal begeleidt niet alleen statushouders en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mark: “Ook voor collega’s zijn er mogelijkheden om te leren. Collega’s die willen omscholen naar sociaal werk, die bijvoorbeeld als jobcoach aan de slag willen. Zij kunnen via mobiliteitsmanagers kijken: is het wat voor mij?” Zo hebben we nu Jerry, hij was voorman in het groen, maar wil omscholen naar sociaal werk. Hij is hier nu aan de slag als begeleider. Of een directiesecretaresse die coach bij thuisin050 is geworden. Er is plek voor mensen die echt een bewuste stap willen zetten.”

Onafhankelijk
Gemotiveerde mensen dus, daar bij het instroomportaal. Theo: “De meeste mensen willen gewoon onafhankelijk zijn. En geen uitkering, maar een eigen inkomen hebben.” En daar werken ze bij het instroomportaal hard aan, zowel deelnemer als begeleider.