Leer-werkbedrijf iederz verhuist in 2022 naar Bornholmstraat!

Geplaatst op: 25 mei 2020

Het college van B&W kiest voor nieuwbouw van iederz aan de Bornholmstraat. De reden hiervoor is dat de huidige panden van iederz (aan de Peizerweg en de Van der Hoopstraat) gedateerd zijn en op korte termijn groot onderhoud vragen. Naast de bouwtechnische redenen is er ook een andere essentiële reden om te verhuizen. Iederz ontwikkelt zich van een organisatie met alleen beschutte werkplekken naar een leer-werkorganisatie die gericht is op werk én ontwikkeling met een grotere diversiteit aan werkzaamheden. Dit is een mooie ontwikkeling maar op de huidige locaties is er niet genoeg ruimte voor. De nieuwbouw op de kavel aan de Bornholmstraat biedt die ruimte wel! Voor de herhuisvesting van iederz aan de Bornholmstraat vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de raad een krediet van € 39.7 miljoen.

Wethouder Werk en Participatie Carine Bloemhoff geeft aan: ”Huisvesting van iederz op 1 locatie biedt de mogelijkheid om een moderne en functionele accommodatie te realiseren. De nieuwe locatie is gericht op de toekomst en zorgt voor een goede, prettige en veilige werkomgeving van alle werknemers. Dit belangrijk want een fijne werkomgeving zorgt er mede voor dat medewerkers zich ten volle kunnen ontwikkelen. Een ieder naar zijn of haar vermogen.”

De gunning voor de bouw van het complex is nu voorzien in november 2020, de start van de bouw na de zomer in 2021. De verhuizing naar de Bornholmstraat vindt naar verwachting eind 2022 plaats. Met de nieuwbouw kan bespaard worden op de bedrijfsvoering, aangezien er van twee naar een locatie gegaan wordt.

Het OV-bureau neemt de iederz-locatie aan de Peizerweg over voor uitbreiding van de busremise. Uitbreiding is o.a. noodzakelijk door de invoering van de waterstofbussen en de komst van meer elektrische bussen.