Alfa-college en iederz werken samen aan ontwikkeling van vakmensen

Geplaatst op: 3 februari 2022

“Sommige mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig”

Het Alfa-college en iederz willen samen laaggeletterdheid aanpakken, medewerkers bij- en omscholen, Praktijkleren aanbieden en stageplaatsen beschikbaar stellen voor onder andere niveau 1 en 2 studenten. Hoe beide partijen dit gaan bereiken is vastgelegd in een convenant dat op donderdag 3 februari is ondertekend. Het gezamenlijke hoofddoel is om medewerkers van iederz en deelnemers van een ontwikkeltraject uit de gemeente Groningen meer kans op een baan bieden.

“Niet iedereen kan een opleiding afronden of makkelijk werk vinden. Sommige mensen hebben even een extra steuntje in de rug nodig. Als onderwijsinstelling helpen we hier graag bij door de medewerkers van iederz én deelnemers van een ontwikkeltraject maatwerkopleidingen en cursussen aan te bieden. Bij de ontwikkeling van deze groep mensen ligt de nadruk op wat ze wél kunnen én ze nog meer kunnen leren”, zegt Marion Arends, regiodirecteur bij het Alfa-college.

Aanleiding

De organisatiestructuur van iederz verandert van alleen beschutte werkplekken naar een werkleerorganisatie die is gericht op werken én ontwikkeling. Om deze verandering te kunnen maken zijn onder andere de krachten gebundeld met het Alfa-college. Dit ROC heeft expertise op het gebied van scholing. iederz heeft de ingang naar deze doelgroep en praktijkruimtes om in te leren. Wethouder werk Carine Bloemhof: “Ik vind het belangrijk dat onze medewerkers van iederz alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ze verdienen het om het beste uit zichzelf te halen. Door de samenwerking met het Alfa-college wordt een vervolgstap makkelijker en toegankelijker gemaakt en dat is waar we het voor doen!”.

Doelstellingen

In het convenant hebben beide organisaties doelen gesteld op het gebied van stageplaatsen, bij- en omscholing, Praktijkleren en laaggeletterdheid: “We willen mbo-studenten opleiden tot goede vakmensen. Dit doen we door stages mogelijk te maken voor niveau 1 en 2 studenten op bijvoorbeeld de houtwerkplaats. Daarnaast bekijken we hoe we een op maat gemaakte cursus kunnen opzetten om de kennis en vaardigheden van medewerkers verder te ontwikkelen. Ook bieden we Praktijkleren aan waarbij het Alfa-college mbo-certificaten en verklaringen verstrekt. Op de montage afdeling zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om praktijkverklaringen aan te bieden voor Assistent Installatie- en Constructietechniek en Monteur Elektronische Installaties. Onze gezamenlijke doelstelling is ook om onze medewerkers zelfredzamer te maken door het niveau op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden te verhogen”, zegt Mark Nieuwenhuis, accountmanager bij iederz.

Over het Alfa-college

Het Alfa-college is een christelijk ROC met vestigingen in Groningen, Assen, Hoogeveen en Hardenberg. Binnen het Alfa-college leiden we onze circa 15000 studenten op tot mensen die weten wie ze zijn, tot goede burgers en tot goede vakmensen. We stimuleren onze studenten en medewerkers om samen met onze regionale partners een bijdrage te leveren aan een uitdagende leeromgeving , een sterke regio en een duurzame en rechtvaardige wereld. Je kunt bij ons terecht voor een mbo-opleiding, educatief traject, een bedrijfsopleiding, cursus of maatwerk.

Over iederz

De missie van iederz is het bieden van voldoende en gevarieerde beschutte werkplekken binnen en buiten het bedrijf voor iedere burger in de gemeente Groningen die hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast ziet iederz het als haar missie om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het maken van de (opnieuw) eerste stap naar werk of praktijkleren te stimuleren en in het zetten op een vervolgstap. Dat doet iederz door het aanbieden van ontwikkeltrajecten.