subsidieregelingen

Overweegt u om iemand met een ziekte of handicap in dienst te nemen? Dan is het goed om te weten dat u een beroep kunt doen op verschillende subsidieregelingen. Uw consulent van Bemiddeling en Coaching vertelt u er graag meer over.

Het aanbod van UWV en gemeenten bestaat onder meer uit:

  • professionele begeleiding door jobcoaches;
    Een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan. Uw werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Als werkgever krijgt u begeleiding in het benutten van de talenten van uw werknemer.
  • loonkostensubsidie;
    Neemt u iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u loonkostensubsidie voor de werknemer aanvragen als hij minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.
  • werkplekvoorzieningen.
    Als u iemand met een ziekte of handicap aanneemt, moet u misschien het werk of de werkplek aanpassen. UWV kan u daarbij helpen via het bedrijfsadvies. Voor een bedrijfsadvies kunt u terecht bij het WerkgeversServicepunt in uw regio of het landelijk WerkgeversServicepunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt bij u in de buurt.