looncompensatie

Neemt u via iederz een werknemer met een SW indicatie Begeleid Werken in dienst, dan hebt u mogelijk recht op looncompensatie.

De hoogte van de looncompensatie hangt af van de prestatie die de werknemer kan leveren. iederz doet daarvoor een loonwaardebepaling aan de hand van de Dariuz-methodiek. De jobcoaches van iederz regelen voor u de aanvraag voor looncompensatie.

De voorwaarde om looncompensatie te ontvangen is dat het om een echte baan moet gaan.