zelf in dienst nemen

Neemt u via iederz een werknemer in dienst, dan krijgt hij bij uw bedrijf een arbeidsovereenkomst.

Deze werknemer heeft dezelfde rechten en plichten als uw andere personeel. Een consulent van Bemiddeling en Coaching begeleidt de medewerker op de werkplek naar behoefte.

Voor u als werkgever zijn er financiële regelingen mogelijk. De consulent kent ze en is behulpzaam bij het gebruik maken van deze regelingen.

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten. Zie hiervoor  ook bij subsidieregelingen.