werken met iederz

Als ondernemer wilt u de juiste werknemer op de juiste werkplek. iederz kan u daarbij helpen. iederz is de verbindende schakel tussen vraag en aanbod. Als iederz bevorderen wij de arbeidsparticipatie van stadjers die het moeilijkst aan de slag komen.

iederz is een betrouwbare partner voor werkgevers
Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit in personeelsvoorziening in de regio Groningen. Dat is een van de doelstellingen van iederz. Een goede relatie met bedrijven en instellingen in de regio is van levensbelang, Het is voorwaarde om iedereen kansen op een passende werkplek te kunnen bieden. We hebben het bedrijfsleven op twee manieren nodig: als opdrachtgever voor ons beschut bedrijf en als partnerbedrijf waar we werknemers kunnen detacheren. We willen voor bedrijven een betrouwbare partner zijn en streven naar duurzame verbintenissen.

iederz is onderdeel van de gemeente Groningen
iederz  beweegt zich in het spanningsveld van markt en maatschappelijke verantwoordelijkheid, Als maatschappelijke organisatie zijn wij ook verantwoording verschuldigd aan de lokale politiek. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van alle burgers in deze stad.