intellectuele eigendomsrechten

iederz, of enig andere rechthebbende, is en blijft rechthebbende van alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere (intellectuele) (eigendoms)rechten) van alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iederz of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iederz is het niet toegestaan (deep-)links naar websites van iederz aan te bieden.